W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

uchwała Zarządu Powiatu nr 55/188/19 z dnia 28.11.2019 r.

Szczegóły
Przedmiot konkursu Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r.
Znak sprawy uchwała Zarządu Powiatu nr 55/188/19 z dnia 28.11.2019 r.
Kategoria inne
Termin składania ofert
  Uchwała nr 55/188/19
          Zarządu Powiatu Wołowskiego             
z dnia 28 listopada 2019 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r.
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j.; Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn.zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm.) w związku z uchwałą nr 49/171/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r., Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2020 r., ogłoszony w dniu 29 października 2019 r.
  2. Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert, zawierające nazwę oferenta wybranego w postępowaniu konkursowym, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych, stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego oraz na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego.


§ 3.

Z wybranym podmiotem wskazanym w załączniku do uchwały zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                    Przewodniczący Zarządu:

                                                                                         Janusz Dziarski ….......................................

                                                                                    Członkowie Zarządu:

                                                                                         Jarosław Iskra..........................................

                                                                                         Józef Szumilas…......................................

                                                                                          Zbigniew Posacki...…………………………..........
                                                                                          Kamil Jeżyna .........................................

Załączniki

Powiadom znajomego