W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

77/250/20

Szczegóły
Przedmiot konkursu Rozstrzygnięcie konkursu oferta na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Stawiamy na przyszłość!”
Znak sprawy 77/250/20
Kategoria edukacja
Termin składania ofert
Uchwała nr 77/250/20
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Stawiamy na przyszłość!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (typ 9.1.B.)

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) i art. 33 ust. 2 pkt. 2 i 3 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431 zm.), Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

 

Biorąc pod uwagę wyniki konkursu przeprowadzanego przez komisję powołaną uchwałą nr 76/247/20 z dnia 07 maja 2020 r. Zarządu Powiatu Wołowskiego rozstrzyga konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania wspólnej realizacji projektu pt. „Stawiamy na przyszłość!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (typ 9.1.B.), zlecając jego realizację podmiotowi:

UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations Anna Jesionowska-Czarny.

 

 

§ 2.


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego oraz na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego (www.powiatwolowski.pl).


§ 3.


Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                     Przewodniczący Zarządu:


                                                                                   Janusz Dziarski             .............................


                                                                                   Członkowie Zarządu:


                                                                                   Jarosław Iskra         …........................


                                                                                   Józef Szumilas       ............................


                                                                                   Kamil Jeżyna           ..….......................


                                                                                   Zbigniew Posacki     ……......................

Załączniki

Powiadom znajomego