W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Informacja z sesji otwarcia ofert do przetargu na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie poprzez budowę windy”.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie poprzez budowę windy
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony

POWIAT WOŁOWSKI 

tel. (071) 380 59 01                                                      Plac Piastowski 2

fax (071) 380 59 00                                                        56-100 Wołów

e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl                       

www.powiatwolowski.pl

 

IZP.272.3.2017.10                                                                                       Wołów, dn. 14.03.2017 r.

                                                                                     

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IZP.272.3.2017 Nazwa zadania: „Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie poprzez budowę windy”.
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, w związku z dokonaniem czynności otwarcia złożonych ofert, Zamawiający przedstawia następujące informacje:

 

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 384 331,83 PL (brutto).
  2. Zamawiający  informuje, że termin wykonania zamówienia nie podlega ocenie.
  3. Powiat Wołowski  informuje, że w dniu 14.03.2017r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Podatek

VAT

Cena brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania

1.

Firma Handlowa „ARTMED”

J. Sienkiewicz,

A. Kęsy

Spółka Jawna

ul. Św. Antoniego 18 lok. 3,

97 – 200

Tomaszów Mazowiecki

304.067,28 zł

23%

374.002,75 zł

60 m - cy

do 31.10.2017r

2.

Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa

Paweł Rafalik

Kalinowo 86,

07 – 300

Ostrów Mazowiecka

312.000,00 zł

23%

383.760,00 zł

61 m - cy

do 31.10.2017r

3.

Seda Group

Sp. z o.o.

Rynek 25/7,

56 – 100 Wołów

384.793,53 zł

23%

473.296,04 zł

36 m - cy

do 31.10.2017r

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej", o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z Rozdz. 14 ust. 1 SIWZ dopuszcza się złożenie dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, a w ślad za tym pocztą na adres wskazany w SIWZ.

STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej Nejman
________________________
Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

  1. wszyscy uczestnicy postępowania

  2. a/a (Wydział IZP)

Załączniki

Powiadom znajomego