W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IR.272.1.13.2024 - dostawa tablic i wyposażenia - "Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku św. Jadwigi..."

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych oraz dostawę wyposażenia w ramach projektu pt. „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IR.272.1.13.2024
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Termin składania ofert
Sposób składania ofert listownie, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 lub mailowo: zamowienia@powiatwolowski.pl
rozstrzygnięcie

Część 1: Wykonanie oraz dostawa tablic informacyjnych (6 szt.)

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionej części postępowania do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Promis Maciej Braun 

ul. Traktorowa 92/7,2 91 – 148 Łódź                                                     

z ceną wykonania zamówienia: 1254,00 zł brutto. 

Uzasadnienie wyboru: 

W/w Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową i uzyskał 100 punktów w kryterium cena oraz złożył wymagany komplet dokumentów.

 Część 2 - Dostawa hamaków do użytku publicznego (3 szt.)

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionej części postępowania do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 Kosmal Wojciech Kosmala

Mareza, ul. Grabowska 20a, 82-500 Kwidzyn                                    

z ceną wykonania zamówienia: 12 177,00 zł brutto. 

 Uzasadnienie wyboru: 

W/w Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową i uzyskał 100 punktów w kryterium cena oraz złożył wymagany komplet dokumentów.

Część 3 - Dostawa stacji naprawy rowerów (1 szt.)  

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części 3 – Dostawa stacji naprawy rowerów, ponieważ wszystkie złożone oferty przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zadania. 

Część 4: Dostawa stojaków rowerowych (2 szt.) 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części 4 – Dostawa stojaków rowerowych, ponieważ wszystkie złożone oferty przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zadania. 

IR.272.1.13.2024                                                                                                                            Wołów, 16.05.2024 r.Zapytanie ofertowe
na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych oraz dostawę wyposażenia w ramach projektu pt. „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
I.          Zamawiający: Powiat Wołowski  pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II.          Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł netto.
 
III.  Tytuł projektu

„Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku św. Jadwigi w Kranie Łęgów Odrzańskich” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

IV.          Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę tablic informacyjnych szt. 6, stojaków rowerowych szt. 2, hamaków do użytku publicznego szt. 3, stację naprawy rowerów szt. 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 

Część 1: Wykonanie oraz dostawa tablic informacyjnych (6 szt.)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oraz dostawę tablic informacyjnych szt. 6

Parametry techniczne:

Format: w formacie: 80 x 60 cm, tablice należy wykonać z trwałego materiału PCV lub równoważnego, Nadruk kolorowy powinien zostać wykonany w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr) wandalizm (graffiti). Napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały. Tablice będą różnej treści. Zamawiający przekaże Wykonawcy treść tablic oraz aktualne logotypy. 

Część 2 - Dostawa hamaków do użytku publicznego (3 szt.) 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz montaż  hamaków do użytku publicznego metalowy z lin zbrojonych. 

Parametry techniczne:

Wymiary hamaka od belki do belki ok. 1,8m x 0,9m.
Wykonany z czteroskrętnej liny zbrojonej ok. 16mm.
Belki wykonane z drewna klejonego lub innej technologii.
Hamak jest zawieszony na linach zbrojonych ok.  16mm.

Część 3 - Dostawa stacji naprawy rowerów (1 szt.)

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż jednej samoobsługowej stacji naprawy rowerów, która będzie wyposażona w zestaw narzędzi do naprawy rowerów. Stacja wraz z wyposażeniem będzie ogólnodostępna dla mieszkańców.  Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów powinna być przystosowana do użycia w przestrzeni publicznej.  

 

Parametry techniczne stacji naprawy rowerów: Obudowa stacji wykonana z nierdzewnej blachy malowanej proszkowo. Urządzenie montowane do podłoża za pomocą kotw z śrubami bezpieczeństwa. Stalowe linki w owijce PCV wiszące wewnątrz szafy urządzenia służące do umocowania na nich narzędzi: ich długość pozwala na swobodne dotarcie do wszelkich części rowerowych podzespołów. Konstrukcja stacji pozwalająca na umieszczenie roweru na stelażu: dokonywaniu napraw czy przeglądu roweru z możliwością ruchów korbą. Stacja wyposażona w kod znajdujący się na froncie stacji umożliwiający natychmiastowe skorzystanie z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw usterek rowerowych.

1.      Wymiary ok: wysokość 156 cm, szerokość 51 cm, głębokość 40 cm. 

2.      Blacha ocynkowana/nierdzewna.

3.      Malowanie proszkowe. 

4.      Możliwość montażu do wielu rodzajów podłoża.                              

Elementy składowe stacji napraw:                    

1.       Linki stalowe w PCV.

2.       Wkrętak­ krzyżowy.

3.       Wkrętak płaski.

4.       Wkrętak TORX T25.

5.       Klucz nastawny. 

6.       Klucz płaski 8×10 mm.

7.       Klucz płaski 13×15 m.

8.       Zestaw imbusów w rękojeści. 

9.       Łyżki do opon.

10.   Pompka z adapterem na wszystkie zawory. 

11.   Kod z instrukcjami napraw.

12.   Adapter wraz ze specjalistycznym klejem do PP i PE - przeciwko kradzieży.

13.   Adapter z wężem.

14.   2 x uszczelka adaptera.

15.   Szybka do manometra.

16.   Impregnat do narzędzi.

17.   Pompka.

18.   Igły do pompowania piłek.  

19.   Deklaracja Zgodności / Certyfikat Jakości. 

Część 4: Dostawa stojaków rowerowych (2 szt.)

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż stojaków rowerowych - 2 sztuk. 

 

Parametry techniczne stojaka: 

ilość stanowisk: 5 

szerokość stojaka: ok. 178cm

wysokość stojaka: ok.  65cm

głębokość stojaka: ok. 31cm

szerokość stanowiska: ok. 6,5cm

odległość między stanowiskami: ok. 36cm

przekrój rurki: ok. 18mm

grubość rurki: ok. 2mm

powłoka stojaka: ocynkowana i malowana metodą proszkową

stopa: ok  Ø 170mm

profile poziome: ok. 30x30x1,5mm

materiał: stal

nogi stojaka: ok. Ø 60,3mm

kolor: do wyboru zgodnie z paletą

mocowanie za pomocą kotew prostopadłych do podłoża – kostki granitowej

V. Termin realizacji zamówienia oraz miejsce dostawy:

1. Termin realizacji zamówienia dla wszystkich części: do dnia 10.06.2024 r.

2. Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów. Dostawa musi odbyć się w godzinach pracy urzędu, tj. 7:45 – 15:45.

VI.  Oferty częściowe. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części:

-        Część nr 1: Wykonanie oraz dostawa tablic informacyjnych (6 szt.)

-        Część nr 2: Dostawa hamaków do użytku publicznego (3 szt.)

-        Część nr 3: Dostawa stacji naprawy rowerów (1 szt.)

-          Część nr 4: Dostawa stojaków rowerowych (2 szt.)

VII.   Wymagania/Warunki udziału w postępowaniu:
O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-        posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania;

-        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia– wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania;

-        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia– wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.VIII.          PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)      nie podlegają wykluczeniu,
b)     spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.     Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a)      Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b)     Została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
c)     Została złożona po terminie składania ofert, określonym z niniejszym zapytaniu ofertowym. 

IX.          Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X.          Oświadczenia i dokumenty, które winni złożyć Wykonawcy. Opis przygotowania oferty.

1.    Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.
2.    Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3.    Oferta ma zawierać:
a)    Kompletny, wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego postępowania,
b)   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego postępowania,
c)   Jeśli ofertę składa Pełnomocnik, to treść udzielonego pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania i złożenia oferty. Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia wyjaśnień bądź dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnione postępowania. 

5.    Wykonawca nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione w punkcie 3 dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.


XI.          Kryteria oceny ofert

Zamawiający przyjmuje następujące kryterium oceny ofert: 
- cena 100 % (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT .
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 
3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.
5. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
 
                                       Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …...............................................................................  x 100

                                                           Cena brutto oferty badanej       
                            6. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części postępowania. 

7. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w Rozdziale VIII warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

8. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.


 
   XII.    Miejsce, sposób i termin składania ofert

1.      Termin składania ofert upływa: 23.05.2024 r. o godz. 10:00. 

2.      Ofertę należy złożyć: 

1)     za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl z dopiskiem OFERTA - Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych oraz dostawa wyposażenia w ramach projektu pt. „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich” – CZĘŚĆ NR …….. Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF;
2)     osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA - Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych oraz dostawa wyposażenia w ramach projektu pt. „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ NR ……...;

3)     listownie na adres: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych oraz dostawa wyposażenia w ramach projektu pt. „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ NR …….... XIII.  Istotne postanowienia umowy i zmiany umowy. Unieważnienie postępowania. Pozostałe informacjeWspólny kod zamówień – CPV:  
- Część 1: 30195000-2 Tablice

                 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

                 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

- Część 2: 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

- Część 3: 34432000-4 Części i akcesoria do rowerów

- Część 4: 39151100-6 Stojaki 


1.      Osobami upoważnionymi do kontaktu są:
a)      w sprawach związanych z procedurą postępowania: 
- Angelika Błońska, tel. 71 3805909.
- Anna Szadkowska-Czupa, tel. 71 3805909.
b)      w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: 
- Magdalena Górak-Kaleta, tel. 71 3805955

- Michalina Dąbrowa – Grander, tel. 71 380 5905.
2.      Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który przedstawił najniższą ofertę.
3.      Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
4.      Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 09.
5.      Zamówienie publiczne do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: ustawa PZP).
6.      Zamawiający udzieli wyjaśnień dot. treści zapytania ofertowego, nie później jednak niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku konieczności zmiany treści zapytania ofertowego, odpowiednio do zmiany może ulec przesunięciu termin składania ofert. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zamawiający może udzielić odpowiedzi na zadanie pytanie, nie zmieni to jednak terminu składania ofert. 
7.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
8.      Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego postępowania.
9.      Zakres oraz warunki dopuszczalnych zmian umowy zawarte są we wzorze umowy.
10.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 
11.   Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej. 
12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-       podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
-       osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej ‘’ustawy PZP’’,
-       podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
Okres przechowywania danych:
a)      w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b)     w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:
-       przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
-       dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 
-       w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
Posiada Pani/Pan:
−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

XV. Załączniki do postępowania:

1)      Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

2)      Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2,

3)      Wzór umowy – załącznik nr 3.

  
 
STAROSTA WOŁOWSKI      WICESTAROSTA WOŁOWSKI

/-/                                               /-/

JAN JANAS                  BEATA GRYGA      
 

 …………………………………………………………

(podpis Zamawiającego) 

Załączniki

Powiadom znajomego