Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie GN.6840.1.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy GN.6840.1.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Treść

Załącznik do zarządzenia Nr 51/2019
Starosty Wołowskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.


Wykaz

Starosta Wołowski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego

L.p


Położenie nieruchomości


Oznaczenie nieruchomości wg katastru i księgi wieczystej


Opis nieruchomości


Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Forma oddania nieruchomości


Cena nieruchomości netto (zł)


Uwagi


AM


nr działki


Nr księgi wieczystej


Pow. gruntu w ha


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


1Gmina Wołów, obręb Krzydlina Mała nr 164

4- 189/1

- 1/4 udziału w działce nr 189/5WR1L/00040680/3- 0,1233 ha (ŁIV)

- 0,0846 ha (ŁIV)Działka gruntu nr 189/1 jest niezabudowana,  stanowi własność Skarbu Państwa. Działka położona jest we wschodniej części obrębu Krzydlina Mała. Bezpośredni dojazd   zapewnia droga gruntowa dobrej jakości. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa  mieszkaniowo-gospodarcza  oraz boisko. Działka posiada lekko nieregularny kształt. Konieczność doprowadzenia mediów.  Droga dojazdowa dochodzi jedynie do południowo-wschodniego narożnika działki.


1/4 udziału w niezabudowanej działce gruntu nr 189/5 przeznaczona jest pod komunikację-droga wewnętrzna. Działka położona jest we wschodniej części obrębu Krzydlina Mała. Bezpośredni dojazd zapewnia droga gruntowa dobrej jakości. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa  mieszkaniowo-gospodarcza oraz boisko. Działka posiada w miarę regularny kształt. działka stanowi działkę narożną

Działki posiada dostęp do drogi publicznej.

Działy: III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
Zgodnie Uchwałą nr LIII/335/2013 Rady Miejskiej  Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków – Gmina Wołów – Strefa VII, teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki gruntu oznaczony jest  symbolami:

  • działka gruntu nr 189/1:

- MNR/11 tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,

oraz:

- w strefie ,,B” – ochrony konserwatorskiej,

- w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem ,,OW”,


2) działka gruntu nr 189/5:

  - MNR/11 tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,

oraz:

- w strefie ,,B” – ochrony konserwatorskiej,

- w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem ,,OW”.

Na części działek lokalizacja  stanowiska archeologicznego.Sprzedaż prawa własności działki gruntu  nr 189/1

 

 

Sprzedaż udziału w wysokości 1/4 w prawie własności działki gruntu  nr 189/5
40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

+


obowiązujący podatek VAT

Cena nieruchomosci uzyskana                       w przetargu podlega zapłacie nie później niż na


5 dni przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 4 lipca 2019 r. do dnia 25 lipca 2019 r. Wykaz zostanie  przekazany Wojewodzie Dolnośląskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  gruntowej zabudowanej stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), winny złożyć wniosek do siedziby Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5, w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości, w terminie  do dnia 15  sierpnia 2019 r. Nieruchomość została przeznaczona  do sprzedaży  w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej  wiadomości  w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:45 do 15:45  lub telefonicznie  71/380 59 45.


                                                                                                                             STAROSTA
                                                                                                                           Janusz Dziarski

 

Załączniki

Wykaz pdf, 113 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij