logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   minus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
      minus Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
      minus Przyznanie na własność działki dożywotniej i siedliskowej
      minus Wykreślenie z działu III i IV księgi wieczystej ciężarów i ograniczeń oraz hipotek
      minus Scalenia i wymiana gruntów
      minus Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i Powiatu
      minus Uzgadnianie dokumentacji projektowej
      minus Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
      minus Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków
      minus Przyjmowanie operatów geodezyjnych do Zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
      minus Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
      minus Zgłoszenie prac geodezyjno - kartograficznych
      minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   plus Sprawy geologiczne
   plus Ochrona Środowiska
   plus Komunikacja i transport
   plus Budownictwo
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Scalenia i wymiana gruntów

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Referat Nieruchomości
pokój nr 36 (II piętro)
Poniedziałek - Piątek w godzinach: od 7.45 do 15.45
 (071) 380-59-46

 (071) 380-59-48

Wymagane dokumenty:

Wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalania lub wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru (w przypadku scalenia na wniosek). W szczególnych przypadkach (art. 4 ustawy) postępowanie może być wszczęte przez Starostę z urzędu.

Opłaty:

brak

Okres oczekiwania:

Wstępny termin załatwienia wniosku w sprawie przeprowadzenia scalenia i wymiany gruntów określony jest w postanowieniu o wszczęciu tego postępowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scaleniu i wymianie gruntów (tj z 2003r. Dz.U. Nr 178 poz. 1749 z późn.zm.)

Forma załatwienia sprawy:

  1. Wszczęcie postępowania scaleniowego i wymiennego następuje w drodze postanowienia Starosty Wołowskiego
  2. Odmowa wszczęcia postępowania scaleniowego i wymiennego następuje w drodze decyzji Starosty Wołowskiego
  3. Zatwierdzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów następuje w drodze decyzji Starosty Wołowskiego. Postanowienia i decyzje w sprawie wymiany gruntów doręcza się uczestnikom, natomiast przy postępowaniu scaleniowym dokumenty te odczytuje się na zebraniach uczestników scalenia i wywiesza się na okres 14-tu dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty oraz na tablicy ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia. Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalania lub wymiany stanowi tytuł do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych i podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów.  

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji odwołanie wnosi sie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem, Starosty Wołowskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia / ogłoszenia.

Uwaga: 

Sprawy scalenia i wymiany gruntów reguluje ustawa z dnia 26 marca 1998r o scaleniu i wymianie gruntów (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 178, poz. 1749 ze zmianami).

Szczegółowej informacji na ten temat udziela urzędnik, zajmujący się załatwianiem danej sprawy.

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 3061
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-04-28 13:56:30
Data udostępnienia informacji: 2008-04-28 13:56:30
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 11:38:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner