logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   minus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
      minus Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
      minus Przyznanie na własność działki dożywotniej i siedliskowej
      minus Wykreślenie z działu III i IV księgi wieczystej ciężarów i ograniczeń oraz hipotek
      minus Scalenia i wymiana gruntów
      minus Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i Powiatu
      minus Uzgadnianie dokumentacji projektowej
      minus Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
      minus Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków
      minus Przyjmowanie operatów geodezyjnych do Zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
      minus Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
      minus Zgłoszenie prac geodezyjno - kartograficznych
      minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   plus Sprawy geologiczne
   plus Ochrona Środowiska
   plus Komunikacja i transport
   plus Budownictwo
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Referat Nieruchomości
pokój nr 36 (II piętro)
Poniedziałek - Piątek w godzinach: od 7.45 do 15.45
 (071) 380-59-46
 (071) 380-59-48

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek zainteresowanego o zatwierdzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
  2. dokumenty geodezyjne i kartograficzne wykonane przez klasyfikatora upoważnionego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za dokonanie czynności urzędowej celem wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami)

Okres oczekiwania:

Sprawa załatwiana jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej niezwłocznie po otrzymaniu przez Wydział kompletnej dokumentacji (operat klasyfikacji gruntów).

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240 , poz.2027 ze zmianami),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 19, poz. 97 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zatwierdzającej uzupełniającą gleboznawczą klasyfikację gruntów przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Wołowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Informacje dodatkowe:

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów jest wykonywana na koszt Skarbu Państwa tylko w przypadkach gdy nastąpiła trwała zmiana sposobu użytkowania spowodowana przyczynami nie leżącymi bezpośrednio po stronie właściciela takimi jak: klęska żywiołowa, melioracja lub rekultywacja gruntów. W innych uzasadnionych przypadkach wnioski właścicieli gruntów o zmianę użytków gruntowych lub sprawdzenie klasy gruntów dla terenów przeznaczonych do produkcji rolnej załatwiane są na koszt wnioskodawcy. Właściciele gospodarstw rolnych zmieniających sposób użytkowania gruntów (np. założenie lub likwidacja sadu, zmiana położenia pastwisk, likwidacja lasu) zgodnie z art. 22 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami) obowiązani są dostarczyć niezbędne dokumenty geodezyjne i kartograficzne w celu wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów. Przeklasyfikowanie gruntu i zmianę klasy gruntu dokonuje się na podstawie decyzji Starosty Wołowskiego zatwierdzającego klasyfikację glegoznawczą gruntów, w oparciu o przedlożony operat z przeprowadzenia gleboznawczej uzupełniającej klasyfikacji gruntów, przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Operat wykonują osoby uprawnione do przeprowadzenia klasyfikacji gruntów wpisane na listę Wojewody Dolnosląskiego.

Wykaz osób mających odpowiednie uprawnienia do sporządzenia operatu klasyfikacyjnego oraz inspektorów przeprowadzających kontrolę powyższych opracowań jest umieszczona na stronie internetowej

http://duw.ibip.wroc.pl/public/?id=69488  - klasyfikatorzy wpisani na listę Wojewody Dolnośląskiego

http://duw.ibip.wroc.pl/public/?id=69490     -    inspektorzy kontrolujący wpisani na listę Wojewody Dolnośląskiego

Załączniki do pobrania: 2007-05-17 14:07:24 - Wzór wniosku (54.19 kB)

Ilość odwiedzin: 5008
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-05-17 13:48:31
Data udostępnienia informacji: 2007-05-17 13:48:31
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 11:28:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner