logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
minus Wydziały
   minus Biuro Rady i Zarządu Powiatu
   minus Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
   minus Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   minus Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Biuro Kontroli i Audytu
   minus Wydzial Inwestycji i Zamówień Publicznych
   minus Geolog Powiatowy
   minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 

symbol:

IZP  
  pokój nr 30 (II piętro)  

Głowny specjalista

Katarzyna Jankowska  zamowienia@powiatwolowski.pl

Inspektor:

Anna Szadkowska-Czupa  zamowienia@powiatwolowski.pl

Inspektor:

Mariusz Pasternak  zamowienia@powiatwolowski.pl
     

 

Zadania Wydziału:

Zadania z zakresu zamówień publicznych:

 1. kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu , stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne i procedur określanych w ustawie o zamówieniach publicznych,
 2. wykonywanie nadzoru nad stosowaniem i przestrzeganiem przez komórki organizacyjne i powiatowe jednostki organizacyjne przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
 3. rozpatrywanie odwołań i protestów w zakresie określonym przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
 4. prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów,
 5. występowanie w imieniu Starostwa do Urzędu Zamówień Publicznych,
 6. udzielanie wyjaśnień wydziałom i powiatowym jednostkom organizacyjnym przy opracowywaniu materiałów źródłowych, stanowiących podstawę wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 7. przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych.

 Zadania z zakresu inwestycji:

 1. sporządzenie rocznych i wieloletnich planów realizowanych przez powiat inwestycji i remontów,
 2. prowadzenie i nadzorowanie inwestycji i remontów:
  • realizacja inwestycji i remontów w oparciu o zatwierdzony plan finansowy oraz zabezpieczenie nadzoru inwestorskiego,
  • zawieranie umów o realizację inwestycji i remontu,
  • prowadzenie rozliczeń realizowanych inwestycji i remontów,
  • wnioskowanie o zmiany w planie finansowym
 3. przygotowywanie wniosków o dotacje, pożyczki, kredyty i inne środki na realizację inwestycji i remontów,
 4. prowadzenie stosownej sprawozdawczości

 

Ilość odwiedzin: 7250
Nazwa dokumentu: Wydzial Inwestycji i Zamówień Publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Rytwiński
Data wytworzenia informacji: 2015-04-14 12:59:59
Data udostępnienia informacji: 2015-04-14 12:59:59
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-14 14:28:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner