logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
minus Wydziały
   minus Biuro Rady i Zarządu Powiatu
   minus Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
   minus Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   minus Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Biuro Kontroli i Audytu
   minus Wydzial Inwestycji i Zamówień Publicznych
   minus Geolog Powiatowy
   minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

symbol:

OSO    
    pokój nr 22 (I piętro)
  Kierownik: Bartosz Zawadzki

 

    pokój nr 23 (I piętro)
  Inspektor: Anna Józefowicz

 kadry@powiatwolowski.pl

    pokój nr 19 (I piętro)  
  Inspektor: Monika Czyżowicz

 starostwo@powiatwolowski.pl

  Sekretarka: Angelika Zdeb  
    pokój nr 5 (parter)  
    Barbara Kuchmister-Merta  zarzadzanie@powiatwolowski.pl
  Sekretarka: Edward Łysuniec  
Referat Informatyczno-Telekomunikacyjny:
    pokój nr 43 (III piętro)  
 

Inspektor:

Agnieszka Rytwińska  referatit@powiatwolowski.pl
 

Inspektor:

 Cezary Rytwiński  
Radca Prawny:
       pokój nr 25 (I piętro)  
 

Inspektor:

Ewa Kulik  

Pracownicy Obsługi:

         pokój nr 17a (I piętro, parter)                     
         

Konserwator:

Karol Gorczyca  
 

Pracownik obsługi:

 Anna Bystroń  
  Pracownik obsługi: Wioletta Golinowska  
  Pracownik obsługi:

Zdzisława Szatkowska

 
 
Realizuje w szczególności zadania z zakresu:
 1. organizacji obsługi administracyjno - gospodarczej Starostwa,
 2. prowadzenia spraw socjalnych pracowników Starostwa,
 3. nadzoru nad kancelarią ogólną i kontrola obiegu dokumentów i pism w Starostwie,
 4. zapewnienia warunków bhp i ppoż. w Starostwie,
 5. organizacji obsługi interesantów w zakresie skarg i wniosków,
 6. prowadzenia archiwum zakładowego,
 7. prowadzenia archiwum akt osobowych,
 8. utrzymywania powiatowych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej,
 9. zaopatrywania Starostwa w materiały biurowe, sprzęt biurowy i inne,
 10. zarządu budynkami Starostwa,
 11. gospodarki taborem samochodowym,
 12. utrzymania porządku i czystości w budynku oraz jego ochrona,
 13. spraw kadrowych i płacowych pracowników Starostwa,
 14. prowadzenia spraw kadrowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na podstawie zawartych porozumień,
 15. spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń,
 16. prowadzenia spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracowników Starostwa,
 17. zarządzania siecią telekomunikacyjną i informatyczną Starostwa Powiatowego,
 18. gospodarowania pieczęciami urzędowymi,
 19. organizacji i funkcjonowania Starostwa,
 20. przyjmowania od zobowiązanych pracowników oświadczeń majątkowych.
 

Ilość odwiedzin: 12986
Nazwa dokumentu: Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Angelika Zdeb
Data wytworzenia informacji: 2016-05-12 09:38:34
Data udostępnienia informacji: 2016-05-12 09:38:34
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-06 09:40:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner