logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
minus Wydziały
   minus Biuro Rady i Zarządu Powiatu
   minus Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
   minus Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   minus Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Biuro Kontroli i Audytu
   minus Wydzial Inwestycji i Zamówień Publicznych
   minus Geolog Powiatowy
   minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

 

Wydział Finansów i Budżetu  

symbol:

FB  
  Budynek Oficyny  

Skarbnik:

Beata Sadowska  budzet@powiatwolowski.pl

Główny Ksiegowy:

Katarzyna Pietkiewicz  

Inspektor:

Alicja Kamińska  

Inspektor:

Wanda Cieniawska  

Podinspektor:

Weronika Wróblewska  

Specjalista:

Renata Bobrowska  
 Referat Budżetu Edukacji

symbol:

FBE  
  Budynek Oficyny  

Główny Ksiegowy:

Grażyna Siczek   finanse@powiatwolowski.pl

Specjalista:

Halina Szkolnicka  

Specjalista:

Maria Sołowska  

 Młodszy Referent:

Katarzyna Gomułka  

 Inspektor:

Aleksandra Łabuda  
 Referat Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej

symbol:

FBS  
  Budynek Oficyny  

Główny Ksiegowy:

Bożena Bułka   finanse@powiatwolowski.pl

Specjalista:

Elżbieta Sosnowska  

Specjalista:

Bożena Pierucka  

 

Zadania Wydziału FB:

 1. Realizowanie polityki finansowej Powiatu prowadzonej przez Zarząd, a w szczególności:
  • przygotowanie projektu uchwały budżetowej,
  • przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie.
 2. Kontrola  wykonywania  budżetu, a w szczególności:
  • kontrola i analiza sprawozdań  sporządzanych przez jednostki organizacyjne powiatu, oraz wnioskowanie w sprawie zmian  budżetu,
  • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
  • sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
 3. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Starostę, dotyczących prowadzenia rachunkowości tj. zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 4. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami, umożliwiające ochronę mienia oraz prawidłowe i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie.
 5. Prowadzenie ewidencji i windykacji
  • dochodów budżetu państwa oraz ich przekazywanie do budżetu wojewody,
  • dochodów  realizowanych  przez Starostwo.
 6. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji  płacowej, zasiłkowej, ubezpieczeniowej i podatkowej.
 7. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,  sprzedaży detalicznej druków  i znaków skarbowych.
 8. Obsługa  Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz  Powiatowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 9. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.
 11. Prowadzenie ewidencji mienia powiatu.
 12. Prowadzenie kontroli  finansowej.

Zadania Wydziału FBE:

 1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołowski,
 2. nadzór nad realizacją wydatków budżetowych oraz przestrzegania dyscypliny budżetowej,
 3. kontrola dokumentacji dotyczącej obrotu rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz dokumentacji o charakterze rozliczeniowym,
 4. nadzór i kontrola terminowego i prawidłowego rozliczania należności i zobowiązań pieniężnych ,
 5. sporządzanie list płac na podstawie umów o pracę, obliczanie składek ZUS, zasiłków z tyt. ubezpieczeń społecznych, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 6. prowadzenie księgowości analitycznej oraz ewidencji analitycznej, naliczanie opłat z tytułu wydanych decyzji,
 7. rozliczanie inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych szkół i placówek oświatowych.

 

Ilość odwiedzin: 15422
Nazwa dokumentu: Wydział Finansów i Budżetu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Rytwińska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Rytwińska
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Rytwiński
Data wytworzenia informacji: 2016-03-03 09:52:02
Data udostępnienia informacji: 2016-03-03 09:52:02
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-03 09:10:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner