logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
minus Wydziały
   minus Biuro Rady i Zarządu Powiatu
   minus Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
   minus Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   minus Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Biuro Kontroli i Audytu
   minus Wydzial Inwestycji i Zamówień Publicznych
   minus Geolog Powiatowy
   minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


STAROSTWO POWIATOWE > Wydziały > Geolog Powiatowy

 

Geolog Powiatowy

symbol:

GP   
 

pokój nr 32 (II piętro)

piątek godz. 7:45 - 15:45

 

Geolog Powiatowy

Robert Gelmuda  geolog@powiatwolowski.pl 

 

 

Do zadań Geologa Powiatowego 
 1. Udzielanie i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3 z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich.
 2. Opiniowanie udzielenia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin podstawowych określonych przepisami prawa geologicznego i górniczego.
 3. Wydawanie decyzji przeniesienia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych za zgodą przedsiębiorcy na rzecz podmiotu spełniającego wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.
 4. Stwierdzanie wygaśnięcia koncesji.
 5. Nadzór i kontrola w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu wydanych koncesji.
 6. Wydawanie decyzji nakazującej wstrzymanie działalności lub podjęcie określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, lub niezgodnie z koncesją.
 7. Wymierzanie kar prowadzącym działalność bez wymaganej koncesji lub z rażącym jej naruszeniem.
 8. Wydawanie decyzji zobowiązującej przedsiębiorcę do wykonania obmiaru wyrobisk w innym terminie niż wynikający z koncesji w przypadku zrzeczenia się koncesji, wyczerpania zasobów złoża, naruszenia przepisów o ochronie środowiska.
 9. Opiniowanie projektów prac geologicznych w zakresie ustalonym przepisami prawa.
 10. Zatwierdzanie na czas oznaczony projektów hydrologicznych i geologiczno – inżynierskich.
 11. Przyjmowanie dokumentacji geologicznych, bądź żądanie uzupełnienia dokumentacji, gdy nie spełnione zostały wymogi określone przepisami prawa.
 12. Wydawanie nakazu podmiotom wykonującym prace geologiczne wykonania za dodatkowych prac geologicznych.
 13. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych.
 14. Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,
 15. Prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego,
 16. Opiniowanie dokumentacji, planów , projektów w zakresie geologii zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Uzgodnienie kierunków rekultywacji terenów pogórniczych i terminów jej zakończenia. 

 

 

Ilość odwiedzin: 3282
Nazwa dokumentu: Geolog Powiatowy
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Gelmuda
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Gelmuda
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Rytwiński
Data wytworzenia informacji: 2011-04-22 12:30:36
Data udostępnienia informacji: 2011-04-22 12:30:36
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-14 14:29:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner