logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
minus Wydziały
   minus Biuro Rady i Zarządu Powiatu
   minus Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
   minus Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   minus Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Biuro Kontroli i Audytu
   minus Wydzial Inwestycji i Zamówień Publicznych
   minus Geolog Powiatowy
   minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

symbol:

GN  
  pokój nr 27 (II piętro)  

Kierownik Wydziału:

Bartosz Kasperek  nieruchomosci@powiatwolowski.pl

Inspektor:

Krystyna Łozińska  

Inspektor:

Mariola Szczepanowska  

Inspektor:

Bogumił Siepka  

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Zadania Wydziału:

1.       Prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Powiatu tj.
a)      sprzedaż, zamiana, oddawanie w użytkowanie wieczyste, w najem , dzierżawę, użyczenie, obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości,
b)      wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub jako wkład niepieniężny do spółki,
c)       orzekanie o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd,
d)      orzekanie o wygaszeniu trwałego zarządu,
e)      orzekanie o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi,
f)        przeprowadzenie przetargów na zbycie, wydzierżawienie nieruchomości, przekazanie w najem użytkowanie.
2.       Prowadzenie spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.
3.       Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.
4.       Orzekanie w sprawie zwrotu gruntu niezbędnego do korzystania z budynków oraz działek dożywotnich w trybie ustawy o ubezpieczeniu rolników.
5.       Aktualizacja opłat rocznych oraz stawki procentowej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd.
6.       Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz na rzecz Powiatu dla realizacji celów publicznych;
a)      orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości
b)      ustalenia wysokości odszkodowań z tytułu wywłaszczania nieruchomości
c)       orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości,
d)      orzekanie o czasowym zajęciu nieruchomości.
7.       Sporządzenie i składanie wniosków do sądu w celu ujawnienia w księgach wieczystych decyzji i prawa własności Skarbu Państwa i Powiatu.
8.       Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne przez dniem 1 stycznia 1998r.
9.       Prowadzenie ewidencji Zasobu Skarbu Państwa oraz dysponowanie nim zgodnie z zasadą prawidłowej gospodarki.
10.   Udzielanie informacji będących w posiadaniu Starosty na temat roszczeń osób ubiegających się o odszkodowanie z tytułu mienia zabużańskiego.
11.   Prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i wymianą gruntów.
12.   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
13.   Udzielanie informacji o potrzebie uzgodnienia ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym ( punkt konsultacyjno – informacyjny).
 
 
 
 

 

Ilość odwiedzin: 63
Nazwa dokumentu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Rytwińska
Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 09:43:27
Data udostępnienia informacji: 2015-03-02 09:43:27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-06 21:49:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner