logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


STAROSTWO POWIATOWE > Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

 

Starosta:

Maciej Nejman  071 380-59-01    I piętro pok. nr 19
     starostwo@powiatwolowski.pl  

Wicestarosta:

Władysław Boczar  071 380-59-01 I piętro pok. nr 19
     starostwo@powiatwolowski.pl  

Kancelaria:

Monika Czyżowicz  071 380-59-01 I piętro pok. nr 19
  Angelika Zdeb  071 389-25-50  
     071 389-25-42  
     071 380-59-00  
     starostwo@powiatwolowski.pl  
Przewodniczący Rady Powiatu:  
     071 380-59-49 II piętro  pok. nr 28
 

środa od 14 do 15.30

 
Biuro Rady i Zarządu Powiatu:    

Kierownik:

Alicja Baganc-Ciołek  071 380-59-49 II piętro pok. nr 28
  Justyna Górska  071 380-59-50 II piętro pok. nr 28
     zarzad@powiatwolowski.pl  
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:    

Kierownik:

Bartosz Zawadzki  071 380-59-04 I piętro pok. nr 22

Kadry:

Anna Józefowicz  071 380-59-07 I piętro pok. nr 23
     kadry@powiatwolowski.pl  

Zarządzanie Kryzysowe

Barbara Kuchmister-Merta  071 380-59-18 parter pok. nr 5
     zarzadzanie@powiatwolowski.pl  

 

Edward Łysuniec  fax 071 380-59-19 parter pok. nr 5
  Ewa Kulik 071 380-59-08  

Referat Informatyczno-Telekomunikacyjny:

Agnieszka Rytwińska  071 380-59-06 III piętro pok. nr 43
       
     referatit@powiatwolowski.pl  
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych:  

 

Katarzyna Jankowska  071 380-59-05 II piętro pok. nr 30
  Anna Szadkowska-Czupa   071 380-59-36 II piętro pok. nr 29
  Mariusz Pasternak  071 380-59-36 II piętro pok. nr 29
     zamowienia@powiatwolowski.pl  
Wydział Finansów i Budżetu:    

Skarbnik:

Beata Sadowska  071 380-59-21 Budynek Oficyny
Główny Księgowy: Katarzyna Pietkiewicz  071 380-59-57 Budynek Oficyny
  Alicja Kamińska  071 380-59-22 Budynek Oficyny
  Renata Bobrowska  071 380-59-52 Budynek Oficyny
  Wanda Cieniawska  071 380-59-23 Budynek Oficyny
  Weronika Wróblewska  071 380-59-58 Budynek Oficyny
     budzet@powiatwolowski.pl  
Referat Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej:    
Główny Księgowy: Bożena Bułka  071 380-59-86 Budynek Oficyny
  Elżbieta Sosnowska  071 380-59-88 Budynek Oficyny
  Bożena Pierucka  071 380-59-81 Budynek Oficyny
     budzet@powiatwolowski.pl  
Referat Budżetu Edukacji:    
Główny Księgowy: Grażyna Siczek  071 380-59-27 Budynek Oficyny
  Aleksandra Łabuda  071 380-59-82 Budynek Oficyny
  Katarzyna Gomułka  071 380-59-25 Budynek Oficyny
  Halina Szkolnicka  071 380-59-26 Budynek Oficyny
  Maria Sołowska  071 380-59-26 Budynek Oficyny
     finanse@powiatwolowski.pl  
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:  

Kierownik:

Anna Rygielska  071 380-59-33 II piętro pok. nr 32
  Małgorzata Niewiadomska  071 380-59-32 II piętro pok. nr 32
  Alicja Walczak  071 380-59-34 II piętro pok. nr 32
     srodowisko@powiatwolowski.pl  
Geolog Powiatowy  

 

Robert Gelmuda

 071 380-59-85

 geolog@powiatwolowski.pl

II piętro pok. nr 32
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa:  
Kierownik:

Grzegorz Stich

 071 380-59-15 II piętro pok. nr 31
  Beata Gawda  071 380-59-16 II piętro pok. nr 31
  Katarzyna Muzyczka  071 380-59-17 II piętro pok. nr 31
  Andrzej Jagodziński  071 380-59-16 II piętro pok. nr 31
     architektura@powiatwolowski.pl  
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

 

Alicja Kamecka  071 380-59-13 I piętro pok. nr 24
  Ewelina Malik - Kurpiel 071 380-59-93 parter pok. nr 8
 

Barbara Głowiszyn

Barbara Rajter - Tybińska

 071 380-59-14 I piętro pok. nr 24

 

Magdalena Górak-Kaleta  071 380-59-55 parter pok. nr 8

 

Katarzyna Staroń

Daniel Moczydłowski

 071 380-59-37 parter pok. nr 9
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg:  

Kierownik:

Arkadiusz Muszyński  071 380-59-28 parter pok. nr 2-3
  Lidia Maciąg  071 380-59-31 parter pok. nr 2-3
  Dorota Fuks  071 380-59-30 parter pok. nr 2-3
  Agata Nowaczyk  071 380-59-29 parter pok. nr 2-3
  Ewa Korzak  071 380-59-29 parter pok. nr 2-3
  Joanna Adamczak  071 380-59-29 parter pok. nr 2-3
  Ewa Kisielowska  071 380-59-30 parter pok. nr 2-3
     komunikacja@powiatwolowski.pl  
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:  

Kierownik:

 

 071 380-59-39

 geodezja@powiatwolowski.pl

III piętro pok. nr 37
Gospodarka Nieruchomościami:    
  Krystyna Łozińska  071 380-59-56 III piętro pok. nr 27
  Mariola Szczepanowska  071 380-59-45 III piętro pok. nr 27
  Bogumił Siepka  071 380-59-46 III piętro pok. nr 27
  Bartosz Kasperek   071 380-59-46  III piętro pok. nr 27
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:  
  Rafał Kauf  071 380-59-42 III piętro pok. nr 38A
     zudp@powiatwolowski.pl  
Ewidencja Gruntów:    
  Stanisława Erenfeld-Filińska  071 380-59-47 III piętro pok. nr 34
  Sabina Brzostowska  071 380-59-47 III piętro pok. nr 34
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:  
  Artur Kosmalski  071 380-59-40 III piętro pok. nr 36
  Henryka Komorek  071 380-59-43 III piętro pok. nr 35
  Jolanta Gołębiowska  071 380-59-44 III piętro pok. nr 35
  Andrzej Studziński  071 380-59-48 III piętro pok. nr 36
  Rafał Paszkiewicz  071 380-59-48 III piętro pok. nr 36
  Dariusz Janus  071 380-59-54 III piętro pok. nr 38
  Monika Romanowska  071 380-59-54 III piętro pok. nr 38
 

Jolanta Gutowska

Katarzyna Włodarczyk

 071 380-59-54 III piętro pok. nr 38
Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej    71 380-59-83

III piętro pok. nr 36

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:  
  Ewa Kulik

 071 380-59-37 (w godz. dyżuru)

 071 380-59-08

parter pok. nr 9
 

wtorek, środa 12.00-15.00

 
Biuro Kontroli i Audytu:
  Katarzyna Jankowska  071 380-59-05 II piętro pok. nr 30
     kontrola@powiatwolowski.pl  
     iso@powiatwolowski.pl  

 

Ilość odwiedzin: 163521
Nazwa dokumentu: Dane teleadresowe
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Rytwińska
Data wytworzenia informacji: 2016-05-12 12:06:36
Data udostępnienia informacji: 2016-05-12 12:06:36
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-06 21:14:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner