logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
minus Budżet Powiatu
   plus Budżet Powiatu - 2005
   plus Budżet Powiatu - 2006
   plus Budżet Powiatu - 2007
   minus Budżet Powiatu - 2008
   minus Budżet Powiatu - 2009
   plus Budżet Powiatu - 2010
   plus Budżet Powiatu - 2011
   plus Budżet Powiatu - 2012
   plus Budżet Powiatu - 2013
   plus Budżet Powiatu - 2014
   plus Budżet Powiatu - 2015
   plus Budżet Powiatu - 2016
   plus Budżet Powiatu - 2017
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


FINANSE I MIENIE > Budżet Powiatu

Spis dokumentów:
1. Budżet Powiatu - 2005
2. Budżet Powiatu - 2006
3. Budżet Powiatu - 2007
4. Budżet Powiatu - 2008
5. Budżet Powiatu - 2009
6. Budżet Powiatu - 2010
7. Budżet Powiatu - 2011
8. Budżet Powiatu - 2012
9. Budżet Powiatu - 2013
10. Budżet Powiatu - 2014
11. Budżet Powiatu - 2015
12. Budżet Powiatu - 2016
13. Budżet Powiatu - 2017

Informacje ogólne

Budżet powiatu jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu. Jest uchwalany przez Radę Powiatu na rok kalendarzowy zwany dalej rokiem budżetowym.

Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt budżetu uwzględniając zasady prawa budżetowego oraz ustalenia Rady Powiatu. Bez zgody Zarządu Powiatu, Rada Powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

Rada Powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności :

 1. obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji
  i straży, w toku prac nad projektem budżetu powiatu,
 2. wymaganą przez Radę Powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
 3. wymagane materiały informacyjne, które Zarząd Powiatu powinien przedstawić Radzie Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,
 4. terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.

Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego. W przypadku nieuchwalenia budżetu w tym terminie, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Powiatu. W przypadku nieuchwalenia budżetu do dnia 31 marca roku budżetowego, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet powiatu najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przygotowany przez Zarząd Powiatu. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, Rada Powiatu może uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.
Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę o prowizorium powiatu, Starosta przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada Zarząd Powiatu.
Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo :

 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
 2. emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
 3. dokonywania wydatków budżetowych,
 4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
 5. dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
 6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Ilość odwiedzin: 13207
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Baszniak
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Baszniak
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Baszniak
Data wytworzenia informacji: 2004-12-07 15:11:09
Data udostępnienia informacji: 2004-12-07 15:11:09
Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-08 07:55:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner