logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


STAROSTWO POWIATOWE > Skarbnik Powiatu

 

Skarbnik Powiatu:

Beata Sadowska
   
   (071) 380 59 21
   budzet@powiatwolowski.pl
   

 

Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu i równocześnie głównym księgowym Starostwa.

Do kompetencji Skarbnika należy:

 1. realizacja polityki finansowej Powiatu prowadzonej przez Zarząd, a w szczególności:
  • przygotowywanie projektu budżetu powiatu,
  • opracowywanie układu wykonawczego budżetu,
  • przekazywanie podległym Powiatowi jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,
  • opracowywanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej,
  • opracowywanie planu finansowego Starostwa – jako jednostki – ujmującego wszystkie wydatki budżetowe nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych oraz wydatki organu stanowiącego,
  • wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian,
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie,
  • lokowanie wolnych środków budżetowych na kontach bankowych, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu,
  • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
  • sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
 2. dokonanie kontroli realizacji planu dochodów i wydatków jednostek finansowanych poprzez budżet powiatu w oparciu o przedkładane informacje , sprawozdania itp.
 3. wykonywanie z upoważnienia Zarządu funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania, przez podległe i nadzorowane przez Zarząd jednostki organizacyjne powiatu realizacji:
  • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
  • sposobu wykorzystania wyników kontroli i oceny.
 4. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi jednostek organizacyjnych Powiatu powiatowych służb, inspekcji i straży.

Do kompetencji Skarbnika jako głównego księgowego Starostwa należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań przez komórki organizacyjne Starostwa.
 2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Starostę, dotyczących prowadzenia rachunkowości tj. zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 3. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami, umożliwiające ochronę mienia oraz prawidłowe i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie

Szczegółowy zakres zasań określony jest w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołowie

Skarbnikowi Powiatu podlega Wydział Finansów i Budżetu

Ilość odwiedzin: 22380
Nazwa dokumentu: Skarbnik Powiatu
Podmiot udostępniający: Wydział Budżetu i Gospodarki Mieniem Powiatu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Rytwińska
Data wytworzenia informacji: 2011-02-14 10:01:24
Data udostępnienia informacji: 2011-02-14 10:01:24
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-14 12:51:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner