logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
minus Majątek Powiatu
   plus Majątek Powiatu - 2008
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


FINANSE I MIENIE > Majątek Powiatu

Spis dokumentów:
1. Majątek Powiatu - 2008

Informacja o stanie mienia powiatu wołowskiego.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia  13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. nr 133 poz. 872/  mienie Skarbu Państwa  będące  we władaniu  państwowych jednostek  organizacyjnych  przejmowanych z dniem  1 stycznia 1999 roku przez  samorząd  staje się z mocy prawa  z tym dniem  mieniem  /w naszym przypadku/  powiatowym.

Na dzień sporządzania  niniejszej informacji Powiat posiada wszystkie decyzje Wojewody potwierdzające nabycie  mienia.

Protokółem zdawczo-odbiorczym Powiat przejął od  Gminy Wołów rozpoczętą  inwestycję : Pawilon Ginekologiczno – Położniczy /stan zaawansowania w stosunku do wartości  umownej  wynosi  47,73 %/  oraz  istniejący na  tej działce budynek. Wartość inwestycji wg kosztów poniesionych przez Gminę  Wołów wynosi  3.352.979,76 zł, zaś wartość księgowa przyjętego budynku wynosi 101.882,44 zł. W skład przejętego mienia wchodzi budynek trafostacji, który po wyposażeniu w urządzenia  ma szansę być wykorzystywany do zasilania  obecnego szpitala.

W ciągu 2001 roku Zarząd powiatu podjął decyzję o zmianie przeznaczenia nieruchomości i tak:

  1. budynek  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  został wyceniony i przeznaczony do sprzedaży,
  2. budynek internatu ZSZ w Brzegu Dolnym po remoncie adaptacyjnym poza internatem jest wykorzystywany na SOSz-W i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
  3. budynki  mieszkalne będące w Zarządzie CKU oraz Domu Dziecka w Godzięcinie zostały sprzedane dotychczasowym najemcom lokali,
  4. w budynku dydaktycznym będącym w zarządzie CKU  został zorganizowany PODN, w ramach którego  jest  prowadzona biblioteka pedagogiczna.

W ciągu roku 2002  powiat nabył nieodpłatnie mienie Skarbu Państwa znacznej wartości na potrzeby  Zarządu Dróg Powiatowych. Nieruchomość znajduje się w  Wołowie przy ul. Zaułek Zielony nr 20. Mienie to zostało ujęte w poz. 22  poniższej tabeli.

Aktualna informacja o stanie mienia przedstawiona jest w poniższej tabeli. 

Lp.

Nazwa jednostki

Nr, pow. działki

                                WARTOŚĆ  w zł

 

gruntu

budynków

budowli

mienia ruchomego

1.

Starostwo Powiatowe, O.D.G.i.K. w Wołowie            

-

-

-

-

129.536,99

2.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzegu Dolnym (przychodnia)

4, 5, 2/1, 7/1,AM-28,  o pow.  24.312 m2 

486.240,00

3.803.315,09

248.341,10

-

3.

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Wołowie

3/2 AM-35,                o pow. 2.009 m2

52.234,00

519.116,79

27.588,18

-

4.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wołowie

3 AM-41,                  o pow.  6.106 m2

134.332,00

2.721.522,89

-

117.624,48

 5.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie

26 AM-30,                 o pow. 9.775 m2

273.700,00

450.395,88

-

54.578,85

6.

Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna w Wołowie

64 AM-22,                  o pow. 3.989 m2

95.736,00

56.209,81

-

95.914,90

7.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

-

-

-

-

5.138,77

8.

Zespół Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie

5/21, 5/8, 5/36, 5/11, 5/14, 5/16, 5/22, 5/23 AM-47,                     o pow. 77.874 m2

1.571.000,00

2.073.035,28

250.349,33

695.166,84

9

Zespół Szkół Rolniczych – Warsztaty Szkolne w Wołowie

-

-

-

-

369.785,92

10.

Szpital Rejonowy w Wołowie

Wartość przyjętej  inwestycji (pawilon położniczo-ginekologiczny) 3.352.979,76 zł

53, 20, 63, 58/2  AM-22,64, 65/1, 65/2, AM-28,o pow. 81.312 m2

1.394.064,00

1.396.847,65

-

-

11.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

552 AM-5,                 o pow. 6 900 m2, położona w Wińsku

34.500,00

56 792,83

-

12.916,79

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie                                  - drogi powiatowe (brak wartości budowli)

powierzchnia -      318, 9712 ha, długość- 229,4 km

5.031.634

-

-

-

  12.

Starostwo Powiatowe w Wołowie

64/4, o pow.3.934 m2

110.152,00

2.278.991,37

40.260,50

763.609,35

13.

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

67 AM-1,                  o pow. 23.761 m2

594.025,00

274.665,91

-

60.394,21

14.

Dom Dziecka w Godzięcinie

203/1 AM-2               o pow.250,47 m2

100.188,00

695.694,34

148.326,23

108.913,56

15.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzegu Dolnym

14 AM-29, 31 AM-21  o pow. 24.421 m2

658.575,-

556.456,38

15.787,26

107.254,10

16.

Liceum Ogólnokształcące w Brzegu Dolnym

 

 

10/6, 10/7, 11/1, 11/2, 12/2  AM 17, ½, 8/1, 9/1 AM 18,                o pow. 24.768 m2

693.504,00

6.983.502,59

-

307.650,23

17.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym

6/2 AM-18,                 o pow.1.163 m2

32.564,00

56.461,25

-

2.311,97

18.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Oborniki Śl. 13 AM-42 o pow. 29.839 m2

89.517,-

 

 

 

19.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

Brzeg Dolny 2/2 AM-13

377,46

8.047,90

 

65.663,76

20.

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

 

 

 

 

286.610,61

21.

Szpital Rejonowy w Wołowie (pogotowie)

58/2 AM-22, 971 m2

22.333,-

76.384,90

 

 

22.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

35/1 36/1 45/1i 2 45/5i6 AM 40  o pow. 3.0432 ha

409.000,00

884.459,77

32.716,53

-

 

Razem

 

11.783.675,46

22.891.900,63

763.652,60

3.183.071,33

Na  dzień sporządzenia informacji powiat nie  użytkuje   nieruchomości nie stanowiących jego własności. Obiekt  położony w Wołowie przy ul. Zaułek Zielony 20 został użyczony  Stowarzyszeniu  żżżInicjatywa Samorządowa Razemżżż  na potrzeby prowadzonego przez Stowarzyszenie Zespołu Szkół Społecznych.

Powiat posiada 36 udziałów po 500 zł  w Powiatowym Towarzystwie Budownictwa Społecznego,  który  prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Majątek stanowiący  własność  powiatu w zasadzie służy  realizacji jego zadań Na  terenie  Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie  oraz Domu Dziecka w  Godzięcinie znajdowały się budynki mieszkalne, których lokatorzy wyrazili chęć  ich  wykupu. Lokale zostały sprzedane  zgodnie z Uchwałą Rady z  zastosowaniem należnych ulg.

Ze sprzedaży tych lokali powiat uzyskał w 2001 roku 113.546 zł.,  a w 2002  ok. 7 tyś zł  /są  to wpływy z ratalnej  sprzedaży  lokali/.

W budżecie  2002 roku planowane były wpływy  ze  sprzedaży   nieruchomości przy ul. Kolejowej w Brzegu Dolnym   /dawny obiekt SOSz-W/,  jednak  mimo zamieszczanych ogłoszeń obiekt ten nie znalazł nabywcy.

Ponadto Powiat jest właścicielem obiektu przy ul. Wilczej,  który jest aktualnie w zarządzie ZOZ Brzeg Dolny. W obiekcie tym na parterze znajduje się rehabilitacja, a wyższe kondygnacje mogą być wynajęte.  Jednak nie zauważa się  również  zainteresowania tym obiektem.

Wpływy  z wynajmu  części nieruchomości  zarządzanych przez  placówki oswiatowo-wychowawcze   są dochodami  środków specjalnych tych jednostek – szacowane są na kwotę  90 tys. zł.

Dochody z wynajmu pozostałych  nieruchomości szacowane są na  25 tys. zł.

Wołów, 14.11.2002 r.

Ilość odwiedzin: 16115
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Baszniak
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Baszniak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-12-07 15:16:26
Data udostępnienia informacji: 2004-12-07 15:16:26
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-17 16:15:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner