logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Data Nazwa stanowiska Aktalne do Wyniki od
2009-10-13 11:49:59 Audytor wewnętrzny - w wymiarze 1/4 etatu 2009-10-13 2009-10-30
2009-09-30 19:20:16 Audytor wewnętrzny w wymiarze 1/4 etatu 2009-09-30 2009-10-30
2011-06-08 07:43:32 Doradca metodyczny z przedmiotów przyrodniczych, historii, wychowania fizycznego 2011-06-15 2011-06-15
2011-03-05 14:53:32 Dyrektor Zespołu Placówek Resocjallizacyjnych w Brzegu Dolnym przy ul.1 Maja 21 2011-03-31 2011-03-31
2011-03-05 14:57:20 Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 27 2011-03-31 2011-03-31
2011-03-05 14:49:19 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wołowie przy pl. Jana III Sobieskiego 2 2011-03-31 2011-03-31
2012-02-08 10:21:33 Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 2012-03-09 2012-03-09
2011-03-05 14:43:41 Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie przy ul. Spacerowej 1 2011-03-31 2011-03-31
2011-05-05 15:39:56 Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 2011-05-16 2011-05-05
2007-07-17 09:29:35 Konkurs na dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, ul. Kościuszki 27 2007-07-17 2007-07-17
2007-02-13 09:18:17 Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wołowie, Pl. Sobieskiego 2 2007-02-13 2007-02-13
2007-10-03 10:12:23 Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, ul. 1 Maja 1a, Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, ul. Kościuszki 27 2007-10-03 2007-10-03
2008-03-14 16:19:00 konkurs na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie 2008-03-14 0000-00-00
2008-04-03 16:21:16 Konkurs na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ponownie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wo 2008-04-03 2008-04-03
2005-08-09 19:10:03 Konkurs na Kierownika Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji 2005-09-09 2005-09-09
2006-11-03 20:14:21 Konkurs na Podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2006-11-03 2006-11-03
2008-06-02 16:25:05 Konkurs na stanowisko dyrektora PCEiPP-P w Wołowie 2008-06-02 2008-06-02
2008-07-21 16:31:11 Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym, ul. Wilcza 10 2008-07-21 2008-07-21
2007-02-27 09:19:41 Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołowie 2007-02-27 2007-02-27
2006-12-12 20:18:09 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27 2006-12-12 2006-12-12
2006-08-07 20:05:38 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie, ul. Spacerowa 1 2006-08-07 2006-08-07
2006-10-03 20:07:29 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie, ul. Spacerowa 1 2006-10-03 2006-10-03
2006-06-20 19:52:42 Konkurs na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie, ul. Spacerowa 1, Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 2006-06-20 2006-06-20
2005-11-07 19:19:57 Konkurs na stanowisko Geodety Powiatowego / Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2005-11-07 2005-11-07
2005-12-21 19:21:49 Konkurs na stanowisko Geodety Powiatowego / Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2005-12-21 2005-12-21
2006-01-10 19:38:40 Konkurs na stanowisko Geodety Powiatowego / Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2006-01-10 2006-01-10
2006-03-24 19:44:36 Konkurs na stanowisko Geodety Powiatowego / Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2006-03-24 2006-03-24
2006-06-30 19:56:45 Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego 2006-06-30 2006-06-30
2006-06-26 19:54:20 Konkurs na stanowisko młodszy refernet w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2006-06-26 2006-06-26
2005-09-29 19:17:18 Konkurs na stanowisko Podinspektora w Biurze Rady i Zarządu Powiatu 2005-09-29 2005-09-29
2006-01-12 19:40:33 Konkurs na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2006-01-12 2006-01-12
2006-04-28 19:46:57 Konkurs na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2006-04-28 2006-04-28
2006-02-15 19:42:36 Konkurs na stanowisko Podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2006-02-15 2006-02-15
2005-09-29 19:14:22 Konkurs na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji 2005-09-29 2005-09-29
2006-04-28 19:49:12 Konkurs na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju, Współpracy Europejskiej i Promocji w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2006-04-28 2006-04-28
2015-04-16 12:55:19 Nabór -Kierownik Wydziału Urbanistyki,Architektury i Budownictwa 2015-04-16 2015-04-16
2008-02-07 16:16:49 Nabór na stabowisko głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu 2008-02-07 2008-02-07
2008-09-04 16:42:12 Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Referacie Budżetu Edukacji w Wydziale Finansów i Budżetu w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2008-09-04 2008-09-04
2008-08-25 16:32:45 Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Budżetu Edukacji w Wydziale Finansów i Budżetu 2008-08-25 2008-08-25
2008-06-03 16:26:36 Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Sportu 2008-06-03 2008-06-03
2007-11-16 16:08:20 Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju, Współpracy Europejskiej ,Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2007-11-16 2007-11-16
2015-05-12 15:01:33 Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Urbanistyki Architektury i Budownictwa 2015-05-22 2015-05-12
2008-09-04 16:40:29 Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2008-09-04 2008-09-04
2007-06-25 09:23:05 Nabór na stanowisko podinspektora w Biurze Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2007-06-25 2007-06-25
2008-07-04 16:29:37 Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Administracyjno-Gospodarczym Wydziału Organizacyjnego 2008-07-04 2008-07-04
2008-09-08 16:43:58 Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Budżetu Edukacji w Wydziale Finansów i Budżetu w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2008-09-08 2008-09-08
2007-07-10 09:25:46 Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Wołowie 2007-07-10 2007-07-10
2007-02-01 09:16:31 Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji , Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2007-02-01 2007-02-01
2008-06-05 16:28:03 Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji , Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2008-06-05 2008-06-05
2008-01-08 16:15:15 Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2008-01-08 2008-01-08
2007-11-22 16:09:52 Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2007-11-22 2007-11-22
2007-01-25 09:12:54 Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju, Współpracy Europejskiej i Promocji Starostwa Powiatowego w Wołowie 2007-01-25 2007-01-25
2007-05-21 09:21:15 Nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Finansów i Budżetu w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2007-05-21 2007-05-21
2008-11-04 16:45:29 Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Referacie Budżetu Edukacji w Wydziale Finansów i Budżetu w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2008-11-04 2008-11-04
2008-11-07 16:47:06 Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 2008-11-07 2008-11-07
2007-10-04 16:04:12 Nabór na stanowisko w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości –Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Wołowie 2007-10-04 2007-10-04
2007-01-17 09:07:22 Nabór na wolne 2 stanowiska urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Wołowie 2007-01-17 2007-01-17
2006-12-20 20:19:45 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wołowie 2006-12-20 2006-12-20
2006-12-06 20:16:26 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołowie 2006-12-06 2006-12-06
2006-10-04 20:10:23 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego 2006-10-04 2006-10-04
2008-04-18 16:23:02 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie 2008-04-18 2008-04-18
2007-10-16 16:06:32 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektoraw PCPR w Wołowie 2007-10-16 2007-10-16
2007-07-24 09:31:22 Nabór na wolne stanowisko: pracownik socjalny w PCPR w Wołowie 2007-07-24 2007-07-24
2015-04-10 12:33:06 Podinspektor w Wydziale RL 2015-04-10 2015-04-10
2007-01-16 08:20:19 Ponowny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołowie 2007-01-16 2007-01-16
2010-02-26 14:32:59 Specjalista do prowadzenia warsztatów psychologicznych 2010-03-19 2010-03-19
2009-03-16 16:15:25 Starosta Powiatu Wołowskiego ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Referacie Budżetu Starostwa w Wydziale Finansów i Budżetu 2009-03-27 2009-06-26

corner   corner