W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Do zakresu zadań Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

 

  1. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych.

2. Koordynacja realizacji robót dotyczących tego samego obszaru zgłoszonych przez różnych wykonawców prac.

3. Udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania.

4. Udostępnianie danych i informacji z zasobu na podstawie: zgłoszeń robót geodezyjnych lub kartograficznych, zamówień składanych przez wykonawców robót celem wydania dokumentów dla robót nie podlegających zgłoszeniu, zamówień na mapy i inne informacje z zasobu organom administracji publicznej oraz innym jednostkom i osobom, które mają w tym interes prawny oraz naliczanie opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Bieżąca kontrola przekazywanych przez wykonawców materiałów z wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi GUGiK, branżowymi oraz wytycznymi wydanymi przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru, Geodetę Powiatowego.

6. Rozliczanie zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

7. Ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu.

8. Modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu, w tym bieżąca aktualizacja dokumentów ilustrujących zasób, jak: map przeglądowych i skorowidzów map, ksiąg ewidencyjnych, kartotek dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, szkiców przeglądowych i wykazów zawartości zbioru, bazy danych, współrzędnych punktów osnów poziomych i pionowych oraz bazy danych współrzędnych punktów granicznych w systemie cyfrowym.

9. Ocena stanu zasobu i składanie na tej podstawie pisemnych wniosków w sprawie jego modernizacji.

10. Bieżące prowadzenie zestawienia dokumentów zasobu bazowego i użytkowego przeznaczonego do wyłączenia.

11. Niszczenie /brakowanie/ wyłączonych z zasobu dokumentów na podstawie zezwolenia Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

12. Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz jego techniczna obsługa poprzez wprowadzenie nowoczesnych technik archiwizacji danych oraz ich przetwarzania i udostępniania.

13. Ocena stanu zasobu i składanie na tej podstawie pisemnych wniosków w sprawie jego modernizacji.

14. Sporządzanie zestawień zbiorczych ilustrujących Zasób Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla celów sprawozdawczych i statystycznych.

15. Ochrona znaków geodezyjnych przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem, tj.:

a) przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o zniszczeniu znaków geodezyjnych,

b) sprawdzanie stanu znaku po przyjęciu zawiadomienia o zniszczeniu znaku,

c) w przypadkach określonych przepisami wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy,

16. Uwierzytelnianie wypisów i wyrysów oraz kopii map ewidencyjnych.

17.  Prowadzenie mapy zasadniczej w technologii numerycznej tj.

a) wykonanie prac kartograficznych dotyczących aktualizacji map w technologii numerycznej na zlecenie              wykonawców prac oraz z urzędu,

b) zakładanie numerycznych baz danych: opisowych i graficznych,

c) przeprowadzanie szkoleń dla pracowników innych komórek organizacyjnych w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi funkcjonującymi w ODGiK,

d) świadczenie usług informatycznych, reprodukcyjnych na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie udostępniania danych znajdujących się w Zasobie,

e) propagowanie technik udostępniania danych w technologii cyfrowej, a zwłaszcza przygotowywanie założeń do wprowadzenia Sytemu Informacji o Terenie.

18. Zabezpieczanie danych z zasobu przed utratą poprzez sporządzanie kopii zapasowych oraz przekazywanie ich do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego.

19.  Zakładanie osnów szczegółowych.

20.  Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wytycznych technicznych w zakresie zamówień publicznych realizowanych na rzecz ODGiK.

Powiadom znajomego