W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Skarbnik Powiatu

Skarbnik:

 
Konrad Buczek

 

Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu i równocześnie głównym księgowym Starostwa.

Do kompetencji Skarbnika należy:

 1. realizacja polityki finansowej Powiatu prowadzonej przez Zarząd, a w szczególności:
  • przygotowywanie projektu budżetu powiatu,
  • opracowywanie układu wykonawczego budżetu,
  • przekazywanie podległym Powiatowi jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,
  • opracowywanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej,
  • opracowywanie planu finansowego Starostwa – jako jednostki – ujmującego wszystkie wydatki budżetowe nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych oraz wydatki organu stanowiącego,
  • wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian,
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie,
  • lokowanie wolnych środków budżetowych na kontach bankowych, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu,
  • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
  • sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
 2. dokonanie kontroli realizacji planu dochodów i wydatków jednostek finansowanych poprzez budżet powiatu w oparciu o przedkładane informacje , sprawozdania itp.
 3. wykonywanie z upoważnienia Zarządu funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania, przez podległe i nadzorowane przez Zarząd jednostki organizacyjne powiatu realizacji:
  • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
  • sposobu wykorzystania wyników kontroli i oceny.
 4. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi jednostek organizacyjnych Powiatu powiatowych służb, inspekcji i straży.

Do kompetencji Skarbnika jako głównego księgowego Starostwa należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań przez komórki organizacyjne Starostwa.
 2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Starostę, dotyczących prowadzenia rachunkowości tj. zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 3. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami, umożliwiające ochronę mienia oraz prawidłowe i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie

Skarbnikowi Powiatu podlega Wydział Finansów i Budżetu

Powiadom znajomego