W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Wydział Komunikacji i Transportu

Zadania Wydziału:

  • dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych
  • dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych,
  • przyjmowanie od właścicieli zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu w pojeździe zmian konstrukcyjnych a także zmiany danych dotyczących właściciela i pojazdu zapisanych w dowodzie rejestracyjnym,
  • wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji ), kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju o ile pojazd został zbyty lub zarejestrowany za granicą lub w przypadku zaistnienia innych przesłanek stanowiących podstawę do wyrejestrowania,
  • wpisywanie do dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
  • przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego i wydawanie wtórników utraconych dokumentów,
  • przyjmowanie do depozytu od Policji i jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego oraz zwracanie właścicielowi dokumentu po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie
  • wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy.
  • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  • przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie (zgubieniu, zniszczeniu, kradzieży) prawa jazdy i wydawanie wtórników tych dokumentów, a także przyjmowanie wtórników w przypadku odnalezienia oryginału,
  • wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy,
  • przyjmowanie do depozytu zatrzymanych praw jazdy przez Policję i ich wydawanie w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej zatrzymanie,
  • wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami,
  • przyjmowanie wydanych przez prokuratora i sąd postanowień o zatrzymaniu praw jazdy,
  • wykonywanie kar dodatkowych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonych przez sąd,
  • wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy upłynął termin ważności prawa jazdy oraz w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów prawa drogowego,
  • zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyny zatrzymania dokumentu,
  • wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania po ustaniu przyczyn powodujących jego zatrzymanie,
  • określanie miejsca przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T, powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy kategorii T lub pozwolenie do kierowania tramwajami,
  • wydawanie i cofanie zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • dokonywanie wpisów osób do ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji instruktora i skreślaniu z ewidencji,
  • sprawowanie nadzoru nad szkoleniem poprzez kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia, kierowanie instruktorów na egzamin w uzasadnionych przypadkach,
  • wydawanie i cofanie upoważnień do prowadzenia badań technicznych pojazdów dla stacji kontroli pojazdów oraz wydawanie i cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych,
  • sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i wykonywanie środków nadzoru oraz przeprowadzenie kontroli działalności stacji kontroli pojazdów,
  • koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujący zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,
  • wydawanie przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy,
  • ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa,
  • nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne w przypadku klęski żywiołowej,
  • wyrażenie zgody i określenie warunków ograniczenia obowiązków przewozu przez przewoźnika,
  • określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu,
  • wydawanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w skali powiatu,
  • uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnej przewozów komunikacyjnej obejmującej powiaty sąsiadujące,
  • powierzanie dokonania kontroli działalności gospodarczej posiadacza zezwolenia innemu organowi państwowemu,
  • prawo do wezwania przedsiębiorcy do usunięcia stwierdzonych uchybień,
  • zobowiązywanie posiadaczy zezwolenia do przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów stwierdzających, że spełnia on warunki do prowadzenia zarobkowego przewozu osób określone w ustawie oraz w zezwoleniu,
  • opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której przewozy zawieszono,
  • wyznaczanie jednostki, która w określonych ustawą-prawo o ruchu drogowym przypadkach usuwa pojazd z drogi, na koszt właściciela,
  • wyznaczenie parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięty pojazd, do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie,
  • prowadzenie archiwum wydziałowego,
  • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach należących do kompetencji wydziału.

Powiadom znajomego