Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Wołowie:

poniedziałek: 7:45 - 15:45
wtorek: 7:45 - 15:45
środa: 7:45 - 15:45
czwartek: 7:45 - 15:45
piątek: 7:45 - 15:45


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:
 

poniedziałek - piątek: 8:00-15:30

Konta bankowe

Numery kont bankowych na które można dokonywać wpłat z tytułu należności wobec Powiatu Wołowskiego:

Bank Spółdzielczy Oborniki Śląski

Ul. Trzebnicka 3

55-120 Oborniki Śląskie


Konto do wpłat z tytułu: usługi komunikacyjne, dzienniki budowy, karty wędkarskie (dochody Starostwa)

11 9583 1022 0100 0447 2001 0101

 

Konto do wpłat z tytułu: użytkowanie wieczyste (dochody Skarbu Państwa)

92 9583 1022 0100 0447 2001 0001

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydlina Mała - Krzydlina Wielka - Domaszków

zamówienie na Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydlina Mała - Krzydlina Wielka - Domaszków

nr sprawy ZDP/PN-05//2019

zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie ul. T. Kościuszki 27, sekretariat

zamówienie na: „Dostosowanie istniejącej infrastruktury światłowodowej dla potrzeb sieci teleinformatycznej w ramach adaptacji pomieszczeń na 2 pracownie w zawodzie technik mechatronik” - powtórka

zamówienie na „Dostosowanie istniejącej infrastruktury światłowodowej dla potrzeb sieci teleinformatycznej w ramach adaptacji pomieszczeń na 2 pracownie w zawodzie technik mechatronik” - powtórka

nr sprawy IZP.272.3.14.2019

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt Obsługi klienta pokój nr 5

zamówienie na: „Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie – wykonanie przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych”

zamówienie na „Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie – wykonanie przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych”

nr sprawy IZP.272.3.12.2019

zamawiający Powiat Wolowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wolowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Piunkt Obsługi Klienta pokój nr 5

zamówienie na: zapytanie ofertowe z zakresu wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu wołowskiego

zamówienie na zapytanie ofertowe z zakresu wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu wołowskiego

nr sprawy IZP.272.3.9.2019

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów Punkt Obsługi Klienta pokój nr 5

zamówienie na: „Dostosowanie istniejącej infrastruktury światłowodowej dla potrzeb sieci teleinformatycznej w ramach adaptacji pomieszczeń na 2 pracownie w zawodzie technik mechatronik"

zamówienie na „Dostosowanie istniejącej infrastruktury światłowodowej dla potrzeb sieci teleinformatycznej w ramach adaptacji pomieszczeń na 2 pracownie w zawodzie technik mechatronik"

nr sprawy IZP.272.3.11.2019

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów. Punkt Obsługi Klienta pokój nr 5

Obwieszczenia

Znak sprawy: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Znak sprawy Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 25b i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.; Dz. U. z...

Znak sprawy: RL.605.12.2019

Znak sprawy RL.605.12.2019

Znak pisma Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Scalenie Rataje i Prawików

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Znak sprawy: WR.ZUZ.5.421.695.2018.ZC

Znak sprawy WR.ZUZ.5.421.695.2018.ZC

Znak pisma Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu o wszczęciu postępowania

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Znak sprawy: WR.ZUZ.2.421.411.2018.NH

Znak sprawy WR.ZUZ.2.421.411.2018.NH

Znak pisma Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Znak sprawy: RL.605.12.2019

Znak sprawy RL.605.12.2019

Znak pisma Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oc

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Nieruchomości - przetargi

Adres nieruchomości: Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów

Adres nieruchomości Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów

Przetarg na Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Typ przetargu Przetarg pisemny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość zabudowana

Cena wywoławcza 77 100,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100 gr.)

Data przetargu

Adres nieruchomości: Oborniki Śląskie

Adres nieruchomości Oborniki Śląskie

Przetarg na GN.6840.10.2017

Typ przetargu Przetarg pisemny ograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 148300,00 zł

Data przetargu

Adres nieruchomości: pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Adres nieruchomości pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Przetarg na oddanie w najem na okres 3 lat pomieszczenia użytkowego

Typ przetargu Przetarg pisemny ograniczony

Rodzaj nieruchomości Lokal użytkowy

Cena wywoławcza 13,00 zł netto/m2 -15,99 zł brutto/m2

Data przetargu

Adres nieruchomości: pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Adres nieruchomości pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Przetarg na na oddanie w najem na okres 3 lat pomieszczenia użytkowego

Typ przetargu Przetarg pisemny ograniczony

Rodzaj nieruchomości Lokal użytkowy

Cena wywoławcza 20,00 zł netto/m2 - 24,60 zł brutto/m2

Data przetargu

Adres nieruchomości: pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Adres nieruchomości pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Przetarg na wynajem na okres 3 lat pomieszczenia użytkowego

Typ przetargu Przetarg pisemny ograniczony

Rodzaj nieruchomości Lokal użytkowy

Cena wywoławcza 20,00 zł netto/m2 - 24,60 zł brutto/m2

Data przetargu

Adres nieruchomości: Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów

Adres nieruchomości Krzydlina Mała nr 16, gm. Wołów

Przetarg na Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość zabudowana

Cena wywoławcza 57825,00

Data przetargu

Praca

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

stanowisko Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19

stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie

stanowisko Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie

miejsce pracy Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 10, 56 - 100 Wołów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5 /skrzynka Epuap/ korespondecyjne

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19

stanowisko: Informatyk w Starostwie Powiatowym w Wołowie

stanowisko Informatyk w Starostwie Powiatowym w Wołowie

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19

stanowisko: Główny Księgowy w Referacie Budżetu Edukacji w Wydziale Finansów i Budżetu

stanowisko Główny Księgowy w Referacie Budżetu Edukacji w Wydziale Finansów i Budżetu

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro) - Kancelaria

Konkursy ofert

Przedmiot konkursu: powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otawrtego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.

Przedmiot konkursu powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otawrtego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.

Znak sprawy uchwała Zarządu Powiatu nr 152/499/17 z dnia 22.11.2017 r.

Kategoria Inne

Termin składania ofert

Przedmiot konkursu: rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.

Przedmiot konkursu rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.

Znak sprawy uchwała Zarządu Powiatu nr 153/506/17 z dnia 28.11.2017 r.

Kategoria Inne

Termin składania ofert

Przedmiot konkursu: ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.

Przedmiot konkursu ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2018 r.

Znak sprawy uchwała Zarządu Powiatu nr 150/491/17 z dnia 09.11.2017 r.

Kategoria Inne

Termin składania ofert

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij